NGS:n omat päästöt ja ilmastotyö – esimerkkipäästölaskenta

NGS:n oman toiminnan hiilijalanjälki vuonna 2022 oli 1,8 t CO2e. Tämä muodostui mm. liikematkustuksesta, laitehankinnoista ja energiankulutuksesta. Vastuullisuus on NGS:n toiminnan keskiössä. Tässä artikkelissa on esiteltynä yksinkertaistettu laskentaprosessi sekä NGS:n päästölaskennan tulokset vuodelle 2022.

Vuoden 2022 päästölaskelma

Yrityksen päästölaskenta on hyvä aloittaa tavoitteen määrittämisestä. Oma tavoitteemme oli selvittää kaiken toimintamme päästövaikutukset, jotta voimme viestiä läpinäkyvästi omastakin ilmastotyöstämme. Halusimme sisällyttää laskentaan kaiken merkittäviä päästöjä tuottavan toiminnan.

Toisena vaiheena päästöjen laskemisessa on tietojen keruu. Kävimme läpi GHG-protokollan kategoriat ja listasimme kaikki päästöjä aiheuttavat toimintomme. Kaikkia työntekijöitä pyydettiin keräämään tiedot vuoden aikaisista etäpäivistä sekä mahdollisista työ- ja liikematkoista. Selvitimme lisäksi mm. toimiston energiankäyttöä sekä omia hankintojamme.

Kolmantena vaiheena on itse laskenta, jota varten hyödynnetään tilanteeseen sopivia päästökertoimia. Näin saadaan itse päästöjen suuruus selvitettyä sekä voidaan esittää saadut tulokset loogisessa ja ymmärrettävässä muodossa.

Laskennan tulokset

Asiantuntijaorganisaationa tuottamamme päästökuorma on pienehkö. Vuoden 2022 hiilijalanjälkilaskumme kattaa toimiston energiankäytön, ostamamme laitteet, etätyöt sekä matkustuksen. Yhteensä päästöjä syntyi 1 783,3 kg CO2e. Tarkemmat luvut on taulukoitu alemmas.

GHG-protokollan mukaisesti päästölaskenta jaetaan eri päästöluokkiin (scope 1–3).

Scope 1 –päästöluokka tarkoittaa yrityksen suoria päästöjä, kuten tehtaan tai omien autojen päästöjä. NGS:llä näitä päästöjä ei synny ollenkaan.

Scope 2 -päästöluokka sisältää ostoenergian epäsuorat päästöt. Päästöt syntyvät energiankäyttömme seurauksena, mutta vapautuvat energiantuotannossa.

Toimitilaksemme olemme vuokranneet toimiston coworking-tiloista. Energiankäytön tiedot on saatu suoraan kiinteistön omistajalta.

Sähkönkulutuksemme scope 2 -päästöluokassa on päästötöntä, sillä kiinteistön ostama sähkö on tuulisähköä. Kaukolämmöstä 75 % tuotetaan uusiutuvasti, ja päästöjä syntyy toimiston pinta-alan ja kiinteistön ilmoittamien tietojen perusteella hieman alle 150 kg CO2e.

Scope 3 -päästöluokka sisältää kaikki muut epäsuorat päästöt.

NGS:n hiilijalanjälkeen on laskettu mukaan energiantuotannon elinkaarivaikutukset, ostamamme laitteet, etätöiden päästövaikutus sekä työ- ja liikematkustus. Scope 3 -päästöt olivat noin 1 640 kg CO2e eli n. 92 % kaikista päästöistämme.

Jätteiden päästövaikutukset on rajattu laskennan ulkopuolelle, sillä vaikutus voidaan olettaa hyvin vähäiseksi. Laskenta olisi mahdollista toteuttaa koko kiinteistön jätemäärien sekä vuokraamamme toimiston pinta-alan ja kiinteistön vuokratun kokonaisalan suhteen perusteella.

NGS:n tiimi on laajentunut vuoden 2022 aikana, ja meillä on aloittanut kaksi uutta työntekijää. Hankinnoistamme merkittävimmät päästövaikutukset syntyivät kannettavista tietokoneista sekä muusta elektroniikasta. Näistä aiheutui päästöjä noin 420 kg CO2e. Monet valmistajat ilmoittavat eri tuotteidensa hiilijalanjäljet.

Tuulisähkön tuotannon elinkaaren aikaiset päästövaikutukset kulutusmäärällämme tuottavat päästöjä noin 7 kg CO2e vuoden aikana. Tuulisähkö on kokonaisuudessaan vähäpäästöisimpiä energiantuotantomuotoja.

Etätyöpäivien päästövaikutus syntyy siitä, että toimiston energiankulutus siirtyy koteihin. Etäpäivänä energiaa tarvitaan mm. tietokoneiden lataukseen, valaistukseen ja kahvinkeittoon. Vaikka etätyö yleisesti vähentää päästöjä työmatkustuksen vähentyessä, vaikuttaa tämä työntekijöiden henkilökohtaiseen sähkönkulutukseen lisäävästi. Vuoden aikaisista etätyöpäivistämme syntyi päästöjä noin 23 kg CO2e. Luku on johdettu Suomessa kulutetun sähkön ominaispäästöjen, 8 tunnin työpäivän pituuden ja kotitalouksien päivittäisen sähkönkulutuksen avulla. Laskenta antaa näin arvion riittävällä tarkkuudella.

Matkustus muodostaa merkittävän osan (67 %) päästöistämme. Laskimme mukaan työmatkat ja liikematkustuksen, joista päästökuormaa syntyi yhteensä noin 1190 kg CO2e.

Hotelliyöpymisistä päästöjä syntyi 217 kg CO2e.

Bussimatkat tuottivat päästöjä noin 140 kg ja junamatkat vajaan 20 kg CO2e.

Osa matkoista on tapahtunut autolla, vaikka ensisijaisesti pyrimmekin matkustamaan julkisella liikenteellä. Päästöjä autoilusta ja taksimatkoista syntyi noin 815 kg CO2e.

NGS:n kokonaispäästötkg CO2e
Scope 10,0
Scope 2147,3
Scope 31 636,1
   Laitteet    418,0
   Energiantuotanto elinkaarelta    6,9
   Matkustus    1 187,8
    Etätyöt    23,4
Yhteensä1 783,3

Kokonaispäästömme olivat 1 783,3 kg CO2e, joka vastaa noin 0,2 keskivertosuomalaisen koko vuoden päästöjä. Sitran mukaan keskivertosuomalaisen kokonaispäästöt ovat 10 300 kg CO2e/v.

Päästöjen laskennan ensisijainen tarkoitus on tunnistaa eri päästöjä tuottavat lähteet ja saada päästövähennystoimien tueksi seurattavia lukemia, jotta toimien vaikuttavuutta voidaan seurata. Samoin kattava päästölaskenta auttaa viestimään avoimesti yrityksen ilmastovaikutuksista.

Pyrimme jatkossakin pitämään omat päästömme matalina mm. suosimalla julkista liikennettä ja etätapaamisia. Tämä vaikuttaa suoraan suurimpaan päästökategoriaamme eli matkustuksen päästöihin.

Kädenjälki

NGS:n oma hiilijalanjäljen pienuuden ja toiminnan luonteen vuoksi ilmastovaikutuksessamme korostuu asiakkaillemme tuotettu hiilikädenjälki, sillä autamme yrityksiä sekä vähentämään päästöjään että neutraloimaan jo syntyneitä päästöjä. Lisäksi päästölaskennasta kertyneiden tietojen perusteella asiakkaat voivat seurata ja vähentää oman toimintansa päästöjä.

On kuitenkin erittäin tärkeää, että mahdollisimman monenlaiset yritykset tuntevat toimintansa vaikutuksen ilmastonmuutokseen. Vaikutuksen selvittäminen lisää ilmastotietoisuutta eri toimitusketjujen eri vaihteissa.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää päästölaskennan toteuttamisesta ja sen soveltuvuudesta erilaisille yrityksille!