Palvelumme

NGS Finland vastaa yritysten tarpeisiin ilmastonmuutoksen saralla. Autamme yrityksenne alkuun ilmastovastuullisuudessa tai astumme mukaan kun kaipaatte kotimaista tapaa hyvittää päästöjänne.

Ilmastovastuullisuus­ohjelman osa-alueet ja prosessit

Lähtökohtaisesti pyrimme olemaan yritykselle ainoa ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin tarvittava yhteistyökumppani, jotta vaikutukset ovat mahdollisimman tehokkaita, todellisia ja läpinäkyviä. Pyrimme kattavaan ilmastovastuullisuusohjelmaan yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, mutta toteutamme kuitenkin mielellämme myös minkä vain osan erillisenä palveluna.

Ilmastovastuullisuus­ohjelman osa-alueet

Hiilijalanjäljen kartoitus ja laskenta

Sisältää nimensä mukaisesti päästöjä aiheuttavien tekijöiden eli päästölähteiden selvittämisen, itse päästöjen laskennan ja tuloksista raportoinnin.

Laskenta toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja se on keskeinen askel kaiken ilmastovastuullisuustyön kannalta. Kun päästöt tiedetään, voidaan niitä seurata, vähentää ja hyvittää.

Vähentäminen

Raportoinnin perusteella nähdään, mistä yrityksen päästöt todella syntyvät. Päästölaskennan jälkeen käymme raportin läpi asiakkaan kanssa.

Usein jo tässä kohtaa voimme antaa suosituksia toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi, mutta lähtökohtaisesti päästövähennysten suunnittelu toteutetaan erillisenä osana, jonka tuloksena on suuntaa antava toimintaohje ja aikajana.

Päästöhyvitys

Yrityksen päästöt hyvitetään kokonaisuudessaan tai osittain NGS Finland:n kompensaatiohankkeilla. Lähtökohtaisesti suosittelemme aina päästövähennyksiä, mutta kompensaatiohankkeilla voidaan saada tähän lisää aikaa välittömien vaikutuksien kautta.

Tämänhetkisiä hankkeitamme ovat kiertoajan pidennys ja metsitys, joiden yhdistelmää käytetään usein. Kiertoajan pidennys -hankkeessa päätehakkuuseen menossa olleelle metsälle annetaan jatkoaikaa, jolloin tukkipuun osuus puustossa kasvaa. Metsityksessä nimensä mukaisesti luodaan metsää alueille, joille sitä ei tehokkaasti olisi itsestään syntynyt. Kaikesta tästä raportoidaan kattavasti asiakkaalle.

Edut & hyödyt

Ilmastovastuullisuus on kuluttajille tärkeää. Se on jo tänään merkittävä osa kilpailutuksissa, ja tämä tulee tulevaisuudessa laajenemaan.

Moninaisten direktiivien ja sääntelyn lisääntyessä yhä useammalle yritykselle on pakollista kartoittaa päästöjään ja pyrkiä vähentämään niitä. Mikäli se ei vielä ole pakollista, on silti todennäköistä, että yritys on alihankkijana yritykselle jolle se on pakollista.

Työnantajamielikuvaa luodessa vastuullisuus on yhä tärkeämpi tekijä. Luonnollisesti ilmastonmuutos on useimmilla myös henkilökohtaisesti huolenaihe, ja yrityksillä on yksilöitä suurempi mahdollisuus vaikuttaa.

Kun ilmastotoimenpiteet aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, saadaan konkreettista dataa jota voidaan seurata vuosien mittaan. Aikaisin aloitettu ilmastovastuullisuuden kartoitus antaa luonnollisesti myös mahdollisuuden vaikuttaa asiaan mahdollisimman nopeasti.