Metsitys

NGS Finland:n metsityshankkeessa tarjoamme taloudellista tukea uusien metsäalueiden istutukseen alueille mihin se ei synny luonnostaan tehokkaasti. Näin luodaan aivan uusia pitkäaikaisia hiilinieluja.

Milloin metsitetään?

Metsityksessä hyödynnetään alueita missä metsä ei olisi syntynyt ilman apua, ja missä se ei itsessään ole taloudellisesti kannattavaa.

Hankkeeseen valitut alueet käydään tarkasti yksilöinä läpi, jotta hankkeen lisäisyydestä ja toteutumisesta voidaan olla varmoja. Alueet ovat lähtökohtaisesti yksityisten maanomistajien omistamia ja niiden toteuttamiseen vaadittava taloudellinen tuki vaihtelee sen mukaisesti.

Miten metsitys toimii?

On tärkeä huomioida, että metsityksen ensimmäiset vuosikymmenet ovat hiilensidonnan kannalta negatiivisia, ja vasta tämän jälkeen sitoutuva hiilidioksidi on lisäistä. Hyvitykseen lasketaan ensimmäisen 55 vuoden aikana tukkipuuhun sitoutunut hiilidioksidi.

Todellinen hyöty hiilensidonnan kannalta tapahtuu kuitenkin jo siinä, kun metsä perustetaan. Tämä johtuu siitä että Suomen lainsäädännön mukaan perustettu metsä jääkin siihen lopullisesti.

Metsänomistajalle maksetaan kertakorvaus metsää perustettaessa, ja tällä katetaan vaikeamman istutuksen kuluja. Hankkeen todentaminen tapahtuu mm. pistokäynneillä ja satelliittikuviin perustuvalla valvonnalla. Tämän lisäksi hankkeessa käytettävää metsää voi, ja kannattaa hyödyntää yrityksen viestinnässä.

Hankekartta

Ohessa olevasta kartasta näet valikoidut hankkeemme ympäri Suomea.