Hankekehitys

Nykyiset hankkeemme eivät ole ainoat tavat sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Etsimme ja tutkimme jatkuvasti uusia kotimaisia, konkreettisia ja läpinäkyviä tapoja, hankkeita ja ratkaisuja.

Miten hankekehitys toimii?

Hankekehitys on yksinkertaisuudessaan prosessi missä hiiltä sidotaan ja varastoidaan. Roolimme tässä on mahdollistaa hanke, joka esimerkiksi ei ole itsessään riittävän kannattava toteuttaa, tai sen hallinnointiin ei löydy oikeaa yhteistyötahoa.

Hankekehityksen läpivienti

1. Idea

Toiminta, jonka tiedetään sitovan kasvihuonekaasuja ilmakehästä, mutta toteutus on ongelmallinen.

2. Selvitys

NGS Finland selvittää mahdollisuudet kriittisten ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen.

3. Ratkaisu

Toteutettava toiminta, joka sitoo kasvihuonekaasuja ilmakehästä. Voi olla osa-alue suuremmassa kokonaisuudessa.

Hankkeita kehitetään yhdessä niin tutkimusta tekevien, kuin yksityistenkin tahojen kanssa. Mikäli sinulla on hiilensidontaan johtava ajatus, niin ota meihin yhteyttä. Olemme mielellämme se taho, joka mahdollistaa tämän toiminnan tai on osa sen toimivuutta.