Vaikutus & hankkeet

Päästöjen hyvittäminen on yksi merkittävimmistä sekä helpoimmista keinoista välittömästi hidastaa ilmastonmuutosta, kun muita toimenpiteitä vasta valmistellaan tai mahdollisuuksia selvitetään. Päästöhyvityshankkeiden valinnassa tulee olla tarkka, jotta vaikutus on todellinen.

Vaikutus

Ilmastotoimenpiteiden tärkeimmät kohdat ovat lähtötilanteen tunteminen, päästöihin vaikuttavat toimenpiteet ja tulevaisuuden suunnittelu. Päästölähteiden selvittämistä varten ja näiden vaikutus yrityksen ilmastokuormaan tulee ensin kohdentaa ja kvantifioida.

Kun tiedetään päästölähteiden koko, voidaan suunnitella päästövähennyksiä. Usein laskennan tuloksena nähdään selkeimmät ja helpoimmat päästövähennykset, kun taas vaikeimmat tiedetään jo etukäteen. Päästövähennykset ovat merkittävimpiä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen kannalta ja niiden tulisi olla ensisijaisia.

Päästöhyvityksillä voidaan ostaa lisää aikaa yrityksen päästövähennyksille, hyvittää jo tuotettuja päästöjä tai tukea muita ilmastotoimenpiteitä. Päästöhyvityshankkeita on monenlaisia ja me NGS Finland:lla autamme löytämään yrityksellenne sopivimmat. Toteutamme kaikki hankkeet kotimaassa läpinäkyvyyden ja konkretian takaamiseksi.

Hankkeet pyritään pitämään yksinkertaisina kaikilta ominaisuuksiltaan, jolloin vaikutus ei piiloudu monimutkaisuuden alle.

Hankkeet

Hankkeemme pohjautuvat lähtökohtaisesti tukkipuun lisäämiseen suomalaisissa metsissä.

Tukkipuussa hiilidioksidi pysyy sitoutuneena pitkään ja sen osuuden kasvua voi seurata hyvin. Hankkeissa hyödynnettävät alueet valitaan tarkasti, ja toteutumista valvotaan sekä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Kaikki hankkeemme ovat ylikompensoituja noin 20%, joka toteutetaan omanaan. Näin vältytään esimerkiksi luonnontuhojen aiheuttamilta vaikutuksilta hiilisidonnassa.

Kompensaatio­hankkeet

Kiertoajan pidennys

Metsänhoidon tehostuminen on johtanut siihen, että yhä nuorempaa metsää päätehakataan, vaikka arvokasta kasvuaikaa olisi ollut edessä vielä kymmeniä vuosia. NGS Finland:n Metsän kiertoajan pidennys -hankkeessa pidennetään nuorten, mutta kaatokypsien metsien kiertoaikaa. Tällöin hiilivarastot säilyvät, hiilensidonta jatkuu ja myös biodiversiteetti sekä arvokkaiden eliöiden elinolot pysyvät ennallaan. Tässä hankkeessa hiilensidonnallinen vaikutus on välitön ja se onkin hankkeistamme suosituin. Kiertoajan pidennys -hankkeet kestävät yleisesti noin 10 vuotta.

Metsitys

Joutomaiden metsitys -hankkeessa taimitetaan nimensä mukaisesti joutomaita hiiltä sitoviksi metsiksi. Metsitys toteutetaan yhdessä yksityisten maanomistajien ja metsänhoidon ammattilaisten kanssa. Hiilensidonnassa huomioidaan puuston ensimmäisen 55. vuoden hiilinielu.

Hankekehitys

Hankkeidemme kehityksen lisäksi pyrimme luomaan täysin uusia tapoja sitoa hiilidioksidia ilmakehästä mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi. Hankkeita kehitetään yhdessä niin tutkimusta tekevien, kuin yksityistenkin tahojen kanssa.

Hankekartta

Ohessa olevasta kartasta näet valikoidut hankkeemme ympäri Suomea.