Päästökompensaatio – tehokas tapa edistää ilmastovastuullisuutta

Läheskään kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta lopettaa päästöjen tuottamista kokonaan, vaan niitä on pakko kompensoida.

Kyseessä on taloudellinen panostus hankkeisiin, joiden kautta yritys pyrkii kumoamaan omasta toiminnastaan johtuvien kasvihuonepäästöjen vaikutukset.

Usein ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet toteutetaan ns. hybridimallilla, jossa yritys vähentää omia päästöjään ja kompensoi jäljelle jääviä päästöjä.

Miksi päästökompensaatio tehdään?

Päästökompensaation tavoitteena on useimmiten hiilineutraalius. Tällöin yritys hyvittää aiheuttamansa päästöt, joita se ei voi vähentää, ja sitä kautta poistaa toiminnan vaikutuksen ilmaston lämpenemiseen. Myös kuluttajille on tarjolla useita päästökompensaatiota mahdollistavia palveluntarjoajia, tunnetuimpina varmasti lentomatkustuksen päästökompensaatiot osana matkalippujen hankintaa sekä erilaisten vaateliikkeiden tarjoamat päästöhyvitykset ostoksien yhteydessä.

Millainen on hyvä päästökompensaatio?

Palvelun luotettavuus ja läpinäkyvyys ovat ensimmäinen lähtökohta, kun päästökompensaatiota aletaan suunnittelemaan. Niin kuluttajien, kuin myös yrityksien tulisi saada palveluntarjoajalta luotettavaa tietoa laskentatavoista sekä kompensaation vaikutuksista ilmastoon.

Päästökompensaatio on yritykselle myös merkittävä viestinnällinen mahdollisuus, mikäli se on toteutettu avoimesti ja vaikuttavasti. Päästökompensaatiota tarjoavien yrityksien luotettavuus on myös syytä tarkistaa riippumattoman todentamisen varmistamiseksi.

Päästökompensaation laskentatapaan on myös syytä kiinnittää huomiota. Kansainvälisiin kompensaatiostandardeihin onkin kehitetty laskentamenetelmät, joilla päästövähennykset, hiilinielut sekä hiilivarastot voidaan laskea ja mitata tapauskohtaisesti. Tuloksista raportoidaan säännöllisesti.

Laskentatavan ohella päästökompensaation pysyvyys on merkittävä kriteeri päästöjen kompensointihankkeille. Hankkeen tulisi kestää lähtökohtaisesti vähintään 100 vuotta, ilman että se johtaa hiilivuotoihin tai hankkeen ulkopuoliseen hiilinielujen vähenemiseen.

Hyvä päästökompensaatio on läpinäkyvästi raportoitu, siihen liittyvät laskelmat ovat tarkistettavissa sekä kompensaation ulkopuoliset vaikutukset ovat minimaaliset.

Vapaaehtoinen päästökompensaatio?

Vapaaehtoinen päästökompensaatio on nouseva trendi yrityksien ja kuluttajien keskuudessa. Rahoitettavat hankkeet voivat olla päästöjä vähentäviä tai kokonaan poistavia. Vapaaehtoinen päästökompensaatio on nykypäivänä mahdollista meille jokaiselle.

Ilmastovastuullisuuteen tähtäävät toimet voivat kuulostaa aluksi epäselviltä ja monimutkaisilta, mutta käytetyimmät kompensaatiohankkeemme, metsitys ja metsän kiertoajan pidennys tarjoavat välittömiä ja pitkäkestoisia tuloksia ilmastomme parhaaksi.

Jokainen meistä voi edistää päästöjä kasvattavan kulutuskulttuurin muutosta ajattelutapaansa vaihtamalla, ja siitä seuraava ekologinen talouden kasvu on väistämätön seuraus.