Hiilijalanjäljen kartoittaminen – Kuinka hiilijalanjälki lasketaan?

Oman hiilijalanjäljen selvittäminen on ensimmäisiä ja merkittävämpiä askeleita kohti ilmastovastuullisuutta.

Miksi hiilijalanjälki tulee selvittää?

Ennen kaikkea, hiilijalanjälki kertoo meille yksiselitteistä tietoa yrityksen tai yhteisön päästöistä ja sitä kautta ilmastoa kuormittavista tekijöistä. Laskenta kertoo, millaisilla toimilla pääsemme vähentämään päästöjä, mitkä ovat tehokkaimmat keinot tehdä se ja myös sen, missä toimenpiteissä olemme jo hyvällä mallilla.

Kun tiedämme, kuinka paljon päästöjä voidaan vähentää, saamme selville tarvittavan päästökompensaation määrän. Laskenta toimii myös työkaluna päästöjen kehityksen seuraamisessa erilaisissa prosesseissa ja muutoksissa.

Tulokset antavat meille myös erinomaisen mahdollisuuden viestiä helposti ja luotettavasti omista päästöistämme sekä niiden vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Tulokset ovat hyödynnettävissä esimerkiksi yrityksen tai konsernin vuosiraportoinnissa. Voit lukea lisää hiilijalanjäljen merkityksestä yritysmaailmassa tästä!

Mitä tarvitaan hiilijalanjäljen laskentaan?

Kun hiilijalanjälki lasketaan yritykselle, on se aina faktoihin perustuvaa asiantuntijatyötä. Yrityksen hiilijalanjälki muodostuu hyvin pitkälti yrityksen kulutuksesta. Tämän takia yritykseltä tarvitaan mm. seuraavia tietoja:

1.Kulutetun energian määrä. Tämä on usein saatavilla helposti esimerkiksi sähkö- ja kaukolämpölaskuista.

2.Henkilökunnan liikematkustuksen määrä. Esimerkiksi autolla ja lentokoneella matkustaminen tuottaa päästöjä.

3.Yrityksen tuottaman jätteen määrä. Päästöjen laskennassa selvitetään jätteiden käsittelyn aikana ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrä.

Useimmat tarvittavat tiedot ovat hyvin helposti löydettävissä. Voimme myös selvittää tarvittavat tiedot yrityksen puolesta, jos ne ovat tavallista vaikeammin saavutettavissa tai jos työ halutaan ulkoistaa täysin. Kun tarvittavat tiedot ovat saatu kerättyä, tarkastellaan niiden luonnetta päästölähteenä. Tämän jälkeen hyödynnetään kunkin päästölähteen ominaispäästökerrointa, jonka avulla saadaan selville sen vaikutus ilmastoon. Päästökertoimet ovat saatavilla nykyään hyvinkin tarkasti.

Hiilijalanjälki – Laskeminen on aina asiantuntijatyötä

Päästölaskelmissa näkee usein käytettävän yksikköä hiilidioksidiekvivalentti, eli CO2e. Tämä tarkoittaa, että laskettu päästömäärä ei sisällä ainoastaan hiilidioksidia, vaan muitakin kasvihuonekaasuja, kuten metaania.

Hiilidioksidiekvivalentiksi muita kasvihuonekaasuja muutettaessa päästömäärä kerrotaan sen GWP (Global Warming Potential) -kertoimella, jolloin saadaan yhteismitallistettua päästöt ja voidaan toteuttaa kompensaatio hiilidioksidimäärään pohjautuen. Tällöin myös kokonaisvaikutus ilmastoon on helpommin hahmotettavissa.

Esimerkiksi 1 kg metaania (CH4) = 25 kg CO2e tarkoittaa, että metaani lämmittää ilmakehää 25 kertaisesti hiilidioksidiin verrattuna. Todellisuudessa metaani on n. 30 kertaisesti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu, mutta metaanin ollessa suhteellisen lyhytikäistä kokonaisvaikutus on lähimpänä kerrointa 25.

Laskentaan tarvittavat tiedot ja niiden kokoaminen on yleensä suhteellisen helppoa, mutta käytämme myös eri alojen asiantuntijoita tarpeen mukaan. Laaja asiantuntijaverkosto mahdollistaa monimutkaistenkin päästölaskelmien tekemisen esimerkiksi yksittäisen tuotteen tai prosessin osalta. Kartoituksen kesto riippuu pitkälti toimialasta sekä kartoituksen laajuudesta. Karkeasti sanoen päästöjen laskenta kestää yksinkertaisissa tapauksissa noin kuukauden.

Kuluttajille suunnattuja hiilijalanjälkilaskureita on saatavilla useita. Nämä ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ja perustuvat pitkälti keskiarvoihin. Kun yrityksen hiilijalanjälkeä lähdetään laskemaan ja päästökompensaatiota suunnittelemaan, on se aina asiantuntijatyötä, joka perustuu varmoihin, mitattaviin tietoihin.