Hyvät tavoitteet lähellä ja kaukana

Läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää aina, kun tehdään ihmisten luottamukseen pohjaavia toimia. Useat ihmisten luottamuksella leikkivät projektit jättävät paljon mielikuvien, ennakko-oletuksien ja uskomuksien varaan. Näin ei saisi olla.

Sellaisten projektien toimet tehdään monesti useidenkin välikäsien kautta, ja lopulta on epäselvää, mihin rahat menevät, ja miten suuri osa niistä päätyy minnekin. Monet ympäristösertifikaatit laskevat sen varaan, että huoliteltu logo ajaa asian. Usein on epäselvää, miten ympäristöön ollaan todella vaikutettu. Usein päästöjen hyvittäminen tapahtuu ulkomailla toteutettavilla, hieman vaikeasti hahmotettavissa olevilla projekteilla. Me NGS:ssa pyrimme siihen, että hyvityksestä on saatavilla kaikki tarvittava tieto.

Jokainen ”maailman parantamisee” tähtäävä projekti, jonka vaikutukset eivät ole todellisia, syö pohjaa todelliselta hyvänteolta. Esimerkiksi aina kun jokin projekti tuomitaan viherpesuksi, lisää se ihmisten epäilyksiä muihin projekteihin, joilla on sama päämäärä. Kyseinen ilmiö toistuu monilla aloilla. Kun pyrkimyksenä on hyvän tekeminen, saattaa joku hyväksikäyttää ihmisten tahtoa tehdä hyvää. Tärkeää on levittää sanomaa oikeista projekteista, ja näin luoda hyvää mainetta.

Suomessa tehtävissä projekteissa, joilla pyritään tekemään hyvää, on monia positiivisia vaikutuksia. Kun suomalaiset yritykset ja organisaatiot hyvittävät päästöjään Suomessa, siitä hyötyvät suomalaiset maanomistajat. Näin rahat eivät mene kansainvälisille suuryhtiöille, vaan tavallisille suomalaisille parantaen kansantaloutta.

Kun hyvää tehdään lähellä meitä, on sen toteutuminen selkeämpää sekä helpommin varmistettavissa ja hahmotettavissa kuin jos sitä tehdään kaukana meistä. Läheltä on helpompaa huomata, jos jokin taho väärinkäyttää ihmisten luottamusta. Siitä kulkee sana nopeammin niin että tekijät joutuvat vastuuseen. Näin oikeat projektit pääsevät kehittymään ja kasvamaan.