EN

Hyötyä ympäristölle, kilpailuetua yrityksille

Yrityksen toiminnan muuttaminen ilmastoystävälliseksi on pitkä prosessi. NGS Finlandin suomalaisen kompensointimallin avulla koko muutos voi tapahtua hiilineutraalina.

Ilmastovastuullisuusohjelmamme perustuvat suomalaisissa metsissä toteutettaviin hiilensidontahankkeisiin ja tarjoavat yrityksille lisäaikaa ilmastonmuutoksen torjumisen edellyttämiin toimiin sopeutumisessa.

Koska ekologisuus on nykykuluttajille tärkeä arvo, hiilipäästöjään hyvittänyt yritys voi hyödyntää lisääntynyttä ilmastoystävällisyyttään markkinoinnissaan ja viestinnässään – ja samalla ilmakehä kiittää.

Palvelumme

Pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaasti päästöjä vähentävän ja sitovan ilmastovastuullisuusohjelman.         

Tarjoamamme ilmastovastuullisuusohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

Kartoitus

Kartoitetaan ja lasketaan yrityksen nykyiset päästöt.

Lue lisää

Kartoituksella selvitetään yrityksen nykytila. Tällöin voidaan määrittää tehokkaimmat päästövähennyskohteet sekä selvittää tarvittavan kompensaation koko. Kartoituksen tekemiseksi tarvitaan perustietoja yrityksen kulutuksesta, kuten toimiston sähkönkulutus. Jos päästöt tulee selvittää esimerkiksi tietylle prosessille, hyödynnetään laskennassa kunkin alan asiantuntijoita.

Kartoitus toteutetaan parhaiden käytäntöjen mukaan, ja siinä hyödynnetään ulkopuolisen tahon NGS:lle luomaa päästölaskentaohjelmaa.

Vähennys

Selvitetään yhdessä, mitä voidaan vähentää ja millä aikataululla.

Lue lisää

Päästöjen vähentäminen on toimenpide, joka muuttaa yrityksen toimintaa lopullisesti ilmastoystävällisempään suuntaan.

Päästövähennyksiä voidaan toteuttaa monin tavoin, kuten parantamalla energiatehokkuutta. Vähennykset riippuvat kuitenkin aina yrityksen nykytilasta, ja niitä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti kartoituksessa selvinneiden tietojen pohjalta.

Kompensointi

Kompensoidaan haluttu osuus vähentämättömistä päästöistä.

Lue lisää

Kaikkia päästöjä tuottavia prosesseja ei ole mahdollista muuttaa hiilineutraaleiksi välittömästi. Jotta suurin hyöty ilmastolle voidaan tavoittaa mahdollisimman nopeasti, kompensoidaan päästöt, joita ei voida vähentää.

Tämä toteutetaan joko uutta metsää istuttamalla tai vielä hiilensidontakykyisten vanhempien metsien avohakkuita siirtämällä. Molemmissa tapauksissa luodaan lisää tukkipuuta, jossa hiilidioksidi pysyy sitoutuneena pitkään.

Eri hankkeista lisätietoa omilla sivuillaan.

Raportointi

Seurataan päästöjen vähenemistä ja raportoidaan tuloksista säännöllisesti.

Lue lisää

Raportointi on olennaisessa osassa sekä päästöjen kehityksen seuraamisessa sekä kompensaation todentamisessa.

Raportoinnin avulla ilmaston eteen tehdyistä toimista voidaan jakaa tietoa ja viestiä uskottavasti yrityksen eri sidosryhmille. Raportointi on kehitetty kohderyhmä mielessä pitäen, ja pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä.

Hyvitä päästöjä suomalaisen metsän avulla

Tarjoamme yrityksille täysin suomalaisen vaihtoehdon päästöjen kompensointiin yhteistyössä yksityisten metsänomistajien kanssa. Metsänomistajat luovat uusia sekä ylläpitävät jo olemassa olevia hiilinieluja, suomalaisia metsiä. Rahoittamalla metsänomistajien työtä hyvitetään yrityksien päästöjä.

Kaikki hankkeet ovat NGS Finlandin kehittämiä ja ylläpitämiä. Näin voimme varmistua siitä, että hiilensidonta todella tapahtuu. Käynnissä on parhaillaan kaksi eri hanketta, jotka kasvattavat suomalaisten metsien ja maiden hiilinieluja. Nämä hankkeet toteutetaan lähellä päästöjä tuottavaa toimintaa, eikä tuhansien kilometrien päässä.

Tutustu hankkeisiimme

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja suunnitellaan yrityksellenne sopiva keino vähentää kuormitustanne ilmastolle.

Ota yhteyttä