EN
Metsitys Metsän kiertoajan pidennys Yhdistelmähanke

Yhdistelmähanke – Molempien hankkeiden parhaat puolet

Yhdistelmähankkeessa pitkäkestoisuus ja välittömyys kulkevat käsi kädessä.

Yhdistelmähankkeessa hyvitetään päästöt osaltaan Metsitys -hankkeella ja osaltaan Pidennetty kiertoaika -hankkeella. Usein Metsitys -hankkeen rooli on huomattavasti pienempi ja käytetyin mallimme onkin; 15% Metsitys -hanketta ja 85% Kiertoajan pidennys -hanketta.

Hankkeen edut

Yhdistelmähanke on kehitetty, jotta voidaan saavuttaa molempien hankkeiden hyödyt. Lisäksi kompensaation kustannukset pienenevät verrattuna tilanteeseen, jossa käytetään ainoastaan Metsitys-hanketta.

Yhdistelmähankkeen todentaminen tapahtuu käytetyiden hankkeiden mukaisesti. Tämä sisältää mm. pistokäyntejä maastoon ja sopimusrakenteen joka ehkäisee metsän väärinkäyttöä. Kehitteillä on myös ohjelmisto, jonka avulla päästökompensaatioon käyetttyjä alueita voi seurata lähes reaaliaikaisesti.

Yhdistelmähankkeessa asiakkaalle toimitetaan tarkat tiedot hankkeista joita kompensaatiossa on hyödynnetty. Yhdistelmähankkeessa käyettyyn Pidennetty kiertoaika -hankkeen sijaintiin voidaan toiveilla vaikuttaa merkittävästi, kun taas Metsitys -hankkeen sijainti on heikomman saatavuutensa puolesta vaikeampi toteuttaa lähellä asiakasta. Pyrimme kuitenkin aina huomioimaan asiakkaan toiveet. Hankkeissa käytetyt alueet hankitaan vasta kun niille on tarvetta, jotta kompensaatio olisi aidosti lisäistä. Tämä tarkoittaa hiilensidonnan toteutumista vasta kun kompensaatio on ostettu.

Yhdistelmähanke käytännössä

Yhdistelmähankkeessa metsän hiilivaraston kehitystä seurataan käytetyiden hankkeiden mukaisesti. Metsän kiertoajan pidennystä seurataan sille ominaisen ajan, joka on useimmiten 10 vuotta. Metsityksen osalta aika on noin 50 vuotta.

Yhdistelmähankkeessa metsityksen myötä syntyvä täysin uusi metsä säilyy hiilinieluna kauan, suurempikin kompensaatio on mahdollista toteuttaa ja pidennetyn kierron metsien biodiversiteettihyöty saavutetaan.

Suurien kokonaisuuksien kompensaatio

Yhdistelmähankkeen avulla on mahdollista toteuttaa kotimaisella kompensaatiolla suuriakin hankkeita. Hankkeessa metsityksen kasvun seuraaminen ja vanhemman metsän luontoarvon säilyminen tulevat samassa paketissa.

Ota yhteyttä