EN
Metsitys Metsän kiertoajan pidennys Yhdistelmähanke

Metsitys – Päästöjen hyvitys pitkällä aikavälillä

Hankkeistamme selkein on metsitys, toiselta nimeltään taimitus. Hankkeessa hiilidioksidia sidotaan ilmasta istuttamalla puita alueelle, johon metsää ei ilman NGS Finlandin apua syntyisi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi pellot, joihin ei enää myönnetä tukea, mutta joihin metsän kasvatusta ei olisi varaa tai kykyä toteuttaa ilman apuamme. Metsitys -hankkeella saavutetaan pitkäkestoinen ja paljon tutkittu vaikutus ilmaston hyväksi.

Uutta metsää istuttaessa varsinainen hiilensidonta alkaa 10–20 vuoden iässä. Sidontaa tapahtuu kuitenkin hyvin pitkään taimituksen jälkeen, parhaimmillaan yli sadan vuoden ajan. Hiili pysyy sitoutuneena puustoon muun muassa rakennusmateriaalina. Tämän takia kompensaatioon lasketaan mukaan puustoon syntyvä tukkipuun määrä. Pitkän kestonsa vuoksi taimittamista käytetään usein pienempänä osana päästöhyvitystä.

Metsitys tapahtuu yhteistyössä yksityisten metsän- ja maanomistajien kanssa. Taimituksen yhteydessä alueelle luodaan metsänhoitosuunnitelma, jonka pohjalta sitoutuva hiilimäärä voidaan laskea. Metsän kasvua hiilinieluna seurataan vuosittain, alueille suoritetaan pistokäyntejä ja väärinkäytöksiä ehkäistään varmalla sopimusrakenteella. Kehitämme tällä hetkellä alueiden seurantaan soveltuvaa ohjelmistoa. Ohjelmisto on määrä tuoda myös asiakkaidemme käyttöön, jolloin omaan kompensaatioon varattua metsäaluetta ja sen hiilinielun kehitystä voidaan seurata lähes reaaliajassa. Asiakkaamme saa poikkeuksetta tarkat tiedot kompensaatiometsänsä sijainnista, sekä oikeudet metsän virkistyskäyttöön.

Metsityksen eteneminen

Tarjoamme asiakkaallemme mahdollisuuden toivoa kompensaatiossa käytettävien alueiden sijaintia. Metsityksen kriteereitä täyttäviä alueita on huomattavasti vähemmän kuin Pidennettyyn kiertoon tarvittavia alueita, jonka takia Metsitys -hankkeen alueiden sijainnin suhteen toivomuksia on vaikeampi toteuttaa. Pyrimme kuitenkin aina löytämään hankkeen mahdollisimman läheltä asiakasyrityksen toivomaa sijaintia. Metsitys -hankkeelle sopivien alueiden löytäminen vie aikaa, ja lisäksi vuodenaika vaikuttaa siihen, voidaanko taimitus toteuttaa välittömästi, vai esimerkiksi vasta seuraavana keväänä. Emme myöskään hanki alueita etukäteen, jotta lisäisyys -kriteeri täyttyy. Lisäisyys tarkoittaa, että hiilensidonta tapahtuu vasta silloin, kun päätös sen toteuttamisesta on tehty.   

Metsityksen aikataulu

Metsitys -hankkeessa päästökompensaatioon lasketaan mukaan metsän kasvun ensimmäisen 50 vuoden aikana tapahtuva hiilensidonta. Taimitusta seuraavina 10–15 vuotena hiilensidontaa ei vielä tapahdu, mutta 30–50-vuotiaana metsän hiilensidonta on tehokkainta. Sopimuksen päätyttyä metsän kasvu jatkuu, ja sitoutunut hiilidioksidi pysyy vielä kauan varastoituneena tukkipuuhun mm. rakennusmateriaalina. 

Miksi juuri metsitys?

Metsitys -hankkeessa saadaan luotua periytyvää konkretiaa tehtyjen ilmastotoimien ympärille, kun luotu metsä säilyy alueella vuosikymmenet.  Metsityksen vahvuus on sen paljon tutkittu tausta, ja suomalainen metsänhoidollinen osaaminen. Toisaalta Metsitys -hankkeella ei voida toteuttaa suurimpia hankkeita siihen sopivien alueiden rajallisuuden takia.

Tehokkain positiivinen vaikutus ilmastolle saadaan yhdistämällä se kiertoajan pidennykseen. Yhdistelmähankkeesta lisää sivulla "Yhdistelmähanke".    

Ota yhteyttä