EN
Metsitys Metsän kiertoajan pidennys Yhdistelmähanke

Metsän kiertoajan pidennys – Päästöjen hyvitys välittömästi

Nykyaikainen metsänhoito on usein hyvin aggressiivista. Puusto kaadetaan tyypillisesti vaiheessa, jossa hiilensidonta voisi jatkua vielä jopa kymmeniä vuosia. Metsän kiertoaikaa pidentämällä hiilensidonta jatkuu välittömästi. Hankkeissa hyödynnetään ainoastaan metsiä, joiden metsänhoitosuunnitelmassa päätehakkuuvuosi on sovittu ja lisäisyydestä voidaan olla varmoja. Metsänomistaja vastaa itse jatketun metsänhoitosuunnitelman toimeenpanosta, ja metsän hiilensidontaa seurataan vuosittain.  

Kun metsän annetaan kasvaa pidempään, tukkipuun osuus puustosta kasvaa. Tukkipuussa hiili pysyy sitoutuneena pitkään esimerkiksi rakennusmateriaalina. Hiilensidonta on tässä hankkeessa välitöntä. Metsän kiertoajan pidennys muodostaa usein suurimman osan päästöhyvityksestä. Kiertoajan pidennys on hankkeistamme käytetyin, ja se tukee esimerkiksi Suomen valtion tavoitteita.

Metsän kiertoajan pidentäminen käytännössä

Hankkeen todentaminen tapahtuu mm. pistokäynneillä maastoon ja väärinkäytöksiä ehkäisevällä sopimusrakenteella. Kehitämme tällä hetkellä alueiden seurantaan soveltuvaa ohjelmistoa. Ohjelmisto on määrä tuoda myös asiakkaidemme käyttöön, jolloin omaan kompensaatioon varattua metsäaluetta ja sen hiilinielun kehitystä voidaan seurata lähes reaaliajassa. Asiakkaamme saa myös poikkeuksetta tarkat tiedot kompensaatiometsänsä sijainnista, sekä oikeudet metsän virkistyskäyttöön. Tarjoamme asiakkaallemme myös mahdollisuuden vaikuttaa kompensaatioon hyödynnetyn metsän sijaintiin. Pidennetty kierto -hankkeessa käytettäviä metsiä on saatavilla huomattavasti paremmin verrattuna Metsitys -hankkeeseen. Näin ollen mahdollisuus vaikuttaa alueen sijaintiin on hyvä, jolloin se on helpompi sisällyttää asiakkaan toimintaan esimerkiksi retkien muodossa. Kiertoajan pidennys -hanke voidaan aloittaa vuodenajasta riippumatta. Alueita ei kuitenkaan hankita etukäteen, koska muutoin hankkeet eivät olisi aidosti lisäisiä. Lisäisyys tarkoittaa, että hiilensidonta tapahtuu todella vasta, kun se päätetään toteuttaa.

Metsän kiertoajan pidentämisen aikataulu

Hiilensidonta jatkuu välittömästi. Kiertoajan pidennys -hankkeessa metsän kasvua jatketaan 10–15 vuoden ajan. Tänä aikana puu kasvaa, ja tukkipuuta syntyy merkittävästi lisää, sekä osa jo olemassa olevasta puusta muuttuu tukkipuuksi. Sopimuksen päätyttyä hiilidioksidi pysyy vielä kauan varastoituneena tukkipuuhun mm. rakennusmateriaalina.

Kiertoajan pidennyksellä saavutetaan hyötyä myös biodiversiteetin monipuolistumisen kannalta ja sen vahvuutena on suuri saatavuus.

Tehokkain positiivinen vaikutus ilmastolle saadaan yhdistämällä Kiertoajan pidennys -hanke Metsitykseen. Yhdistelmähankkeesta lisätietoa sivulla "Yhdistelmähanke".

Ota yhteyttä