EN

Nyky-yritysten hiilijalanjälki on merkittävä

Yritysten päästöt vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi NGS Finland Oy:n palvelemien asiakkaiden alkutilanteen, yhteistyötä edeltävä vuosittainen hiilijalanjälki vaihtelee 150 t CO2e ja 16 000 t CO2e välillä. Keskimäärin asiakkaidemme alkutilanteen vuosittainen hiilijalanjälki on noin 3750 t CO2e. Tämä hiilijalanjälki vastaa noin 3500 edestakaista lentoa välillä Helsinki-New York. Vastaavasti tällä hiilijalanjäljellä ajelisi uudella perheautolla noin 32 000 000 km, eli 798 kertaa maapallon ympäri.

Yritysten tuottamat päästöt ovat siis hyvin merkittävä tekijä ilmastonmuutoksessa. Tämän takia kaikkia keinoja niiden vaikutusten vähentämiseksi tulee hyödyntää. Tutustu hankkeisiimme paremmin alta.

Hyvitämme yritysten päästöjä kolmen erilaisen hankkeen avulla

Päästöhyvitykseen käytetään usein yhdistelmää erilaisista hankkeista, jolloin saavutetaan mahdollisimman pitkäkestoinen ja monipuolinen kompensaatio. Useimmiten kyseessä on metsityksen ja metsän kiertoajan pidennyksen yhdistelmä, jonka avulla saadaan aikaan sekä välitöntä että pitkäkestoisinta vaikutusta.

Hiilensidonnalla tarkoitetaan alkutilanteeseen verrattuna lisääntynyttä määrä tukkipuuta, jossa hiili pysyy sitoutuneena hyvin pitkään. Tutustu hankkeisiimme tarkemmin alta!

Metsitys – Päästöjen hyvitys pitkällä aikavälillä

Hankkeistamme selkein on metsitys, toiselta nimeltään taimitus. Hankkeessa hiilidioksidia sidotaan ilmasta istuttamalla puita alueelle, johon metsää ei ilman NGS Finlandin apua syntyisi. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi pellot, joihin ei enää myönnetä tukea, mutta joihin metsän kasvatusta ei olisi varaa tai kykyä toteuttaa ilman apuamme. Metsitys -hankkeella saavutetaan pitkäkestoinen ja paljon tutkittu vaikutus ilmaston hyväksi.

Lue lisää

Metsän kiertoajan pidennys – Päästöjen hyvitys välittömästi

Nykyaikainen metsänhoito on usein hyvin aggressiivista. Puusto kaadetaan tyypillisesti vaiheessa, jossa hiilensidonta voisi jatkua vielä kymmeniä vuosia. Tarjoamamme tuen myötä metsän on kannattavaa antaa kasvaa alkuperäistä suunnitelmaa kauemmin, jolloin tukkipuun osuus puustosta kasvaa.

Lue lisää

Yhdistelmähanke – molempien hankkeiden parhaat puolet

Käytetyin mallimme on yhdistelmähanke, jossa osa toteutetaan Metsitys -hankkeella ja osa Kiertoajan pidennys -hankkeella. Tässä hankkeessa yhdistyvät molempien edut, jolloin vaikutus on välitön ja pitkäkestoinen.

Lue lisää