NGS Finland kulkee kumppanina Kivran vastuullisuustyössä

Kivra on digipostipalvelu, joka kokoaa kuluttajien tärkeät dokumentit yhteen paikkaan. Kivran tarina alkoi vuonna 2011 Ruotsissa, jossa se on kasvanut lyhyessä ajassa markkinajohtajaksi, kattaen yli 90 % yli 15-vuotiaiden kansalaisten postipalveluista. Kivra on tehnyt hiilijalanjäljen laskentaa ja vastuullisuustyötä toiminnan ensimmäisestä päivästä lähtien, ja vastuullisuus onkin Kivran DNA:ssa. 

Kivra laajeni Suomeen vuonna 2020. Ensimmäiset vuodet päästöjen laskenta ja analysointi toteutettiin ruotsalainen konsulttiyhtiön kanssa yhteistyössä. Palvelun käyttäjämäärien ja lähettävien yritysten määrän kasvettua Suomessa, tarve suomalaista markkinatuntemusta omaavalle vastuullisuuskumppanille kasvoi. Lisäksi huomattiin, että Suomessa ja Ruotsissa yritykset sisällyttävät hiilijalanjälkiraportteihin asioita eri laajuudella ja painotuksella. Suomessa toimivana yrityksenä Kivra halusi, että laskentamenetelmät ja mitä sisällytetään raporttiin, ovat vertailukelpoisia muiden Suomessa toimivien yritysten kesken. 

Lue lisää Kivran vastuullisuustyöstä >>

NGS Finland valikoitui uudeksi vastuullisuustyön kumppaniksi

Uuden vastuullisuuskumppanin valintakriteereinä vaakakupissa painoivat ymmärrys Suomen markkinasta ja Suomessa yleisesti noudatettavista laskentamalleista ja menetelmistä GreenHouseGas protokollan viitekehyksessä, yhteistyön ketteryys arjessa, sekä ymmärrys Kivran liiketoiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista osana ilmastotyötä. 

Kivran ja NGS Finlandin yhteistyöhön kuuluu jatkuva yhteydenpito ja ilmastovaikutusten seuraaminen ja analysointi kvartaaleittain vuosittaisen hiilijalanjälkiraportoinnin lisäksi. Jatkuvan yhteistyön avulla pyritään saavuttamaan ilmastovaikutusten raportointiin enemmän oikea-aikaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia arjen toiminnoissa sekä lisäämään vaikuttavuuden mittaamista (positiivinen hiilikädenjälki) digipostin toimitusmäärien kasvaessa Suomessa.

NGS Finland ja Kivra kehittävät yhdessä reaaliaikaisempaa vastuullisuusraportointia

Yritysten vastuullisuustyötä ohjaavat usein vaihtuvat trendit. Tämän hetken trendinä on hiilijalanjäljen laskenta vuositasolla. Tällä toimintatavalla tarkastellaan erityisesti menneitä toimenpiteitä.

Kivra sen sijaan haluaa keskittyä nykyhetkeen ja aktiivisesti johtaa toimintaa vastuullisiin valintoihin ja analysoida liiketoiminnan kasvusta syntyvää vaikutusta positiivisen hiilikädenjäljen syntymiseen. Mitä enemmän digipostia toimitetaan ja paperipostin lähettämistä vähennetään, sitä suurempi myönteinen vaikutus ilmastolle ja yhteiskunnalle syntyy. NGS Finland ja Kivra ovat kehittäneet yhteistyössä mahdollisimman reaaliaikaista päästöjen seurantaa. 

“Meillä on suuret odotukset siihen, miten saataisiin reaaliaikaisempaa raportointia ja vaikuttavuuden arviointia tehtyä. Kivran oma hiilijalanjälki on jo nyt hyvin pieni, mutta pitää olla tarkkana ettei liiketoiminnan kasvaessa päästöt karkaa säästöjä suuremmaksi. Tällä hetkellä myönteiset vaikutukset ovat suuremmat kuin Kivran toiminnan päästöt”, Kivran viestintä- ja markkinointijohtaja Maija Leivo kertoo.

Hiilikädenjälki luo myönteisiä vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle

Useat yritykset laskevat hiilijalanjälkeään ja keskittyvät vähentämään päästöjään. Kivran tavoitteena on kasvattaa ympäristölle myönteistä vaikutusta poistamalla mm. paperipostia ja siihen liittyviä ympäristön kuormitustekijöitä. Mitä useampi kansalainen valitsee postin vastaanottamisen kanavaksi digipostipalvelun, sitä suurempi myönteinen vaikutus ympäristölle ja yhteiskunnalle syntyy. Puiden hakkuun, paperituotannon, kirjeiden kuljettamisen ja käsittelyn tarve vähenee ja siten myös niistä syntyvät päästöt pienenevät. 

NGS Finland on kehittänyt Kivralle työkalun, jonka avulla toiminnan hiilikädenjälki on pystytty arvioimaan. Tämän arvion avulla Kivra pystyy viestimään, kuinka paljon esimerkiksi yksi kirje sähköisenä dokumenttina vähentää päästöjä verrattuna perinteiseen kirjepostiin.

Ote NGS Finlandin Kivralle toteuttamasta ilmastoraportista

Kivra suosittelee lämpimästi NGS Finlandia yhteistyökumppaniksi vastuullisuustyöhön

Kivra on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön NGS Finlandin kanssa. Kivran markkinointi- ja viestintäjohtaja Maija Leivon mukaan NGS:stä on tullut nopeasti osa Kivran vastuullisuustiimiä ja tärkeä kumppani yhteiselle matkalle. NGS saa kiitosta erityisesti ammattitaidosta, nopeudesta ja luotettavuudesta.

“NGS:n tiimin palveluasenne on 10+. He lupasivat olla läsnä ja reagoida nopeasti, ja juuri näin on tapahtunut. He ovat sanansa mittaisia. Suosittelisin ehdottomasti NGS:ää yhteistyökumppaniksi tämän perusteella, mitä olemme tehneet yhdessä”, Maija kuvaa.