EN
09.12.2019

Vastuullisuus – yritysten uusi elinehto

Linnan juhlien teema ”Yhteinen ympäristömme” ja teeman ympärille rakennettu juhla liittyi vahvasti vastuullisuuteen. Mielestäni tämä oli merkittävä osoitus jo alkaneesta vastuullisuuden aikakaudesta.. Vielä 10 vuotta sitten isoisän puvun käyttämistä Linnan juhlissa olisi pidetty kyseenalaisena, kun taas nykyään esimerkillisen vastuullisena. Niin esimerkillisenä, että asiasta mainitaan juontajille. Edistynyt maailma on siirtymässä aikakauteen, jossa yritykset tuottavat hyvin suuren osan oleellisista tuotteista ja palveluista. Niin suuren, että niiden on vähitellen alettava kantaa vastuuta kuluttajistaan, jotta kulutuksella olisi jatkuvuutta.

Vastuullisuudella ei tule kuitenkaan tarkoittaa vain vastuuta luonnosta. Vastuullisuudesta hyväksi esimerkiksi puhelimeeni ilmestyi viimeisimmän päivityksen mukana ”Ruutuaika”-osio asetuksiin. Ruutuaika auttaa seuraamaan puhelimen käytön määrää ja puhelimen eri sovelluksissa vietettyä aikaa. Kyseessä on siis puhelinvalmistajan näennäinen huoli lisääntyneestä ruutuajasta. Yksinkertaisesti ajateltuna puhelinvalmistaja on tuhoamassa omaa bisnestään. Ruutuaika-osion tarkoitus selkenee, kun ymmärtää, ettei puhelin ole enää vain tiedonvälityskanava, vaan monelle iso osa elämää. Osaltaan syynä huolenpitoon ruutuajasta voidaan pitää aitoa huolta ihmisten lisääntyneestä ruutuajasta, mutta todennäköisempi syy puhelinvalmistajalle on pitää huolta ja välittää asiakkaasta, jotta hän pysyy jatkossakin sellaisena. Kyse on vastuullisuudesta. Yritys ottaa vastuun pois asiakkaalta, jolloin asiakkaan oma vastuu pienenee. Kukapa ei tahtoisi pienentää omaa vastuutaan.

Vastuullisuudessa ei ole kuitenkaan kyse vain asiakkaiden miellyttämisestä. Fakta on, että ilman yritysten vastuullisuutta ei yhdelläkään yrityksellä ole tulevaisuutta. Nykyiset toimialat eivät tule säilymään, jos ilmastonmuutos pääsee jatkumaan samaan malliin. Pelkästään siinä on mielestäni riittävän hyvä syy pyrkiä ekologisuuteen ja vastuullisuuteen toimialasta riippumatta. Toinen painava syy toimia vastuullisestiyrityksenä, on fakta, että vastaisuudessa yrityksiltä tullaan vaatimaan vastuullisuutta monelta taholta. Kuluttajat suosivat jo nyt vastuullisia yrityksiä, ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Näin ainakin uskon, kun kuuntelen oman sukupolveni näkemyksiä maailmantilasta. Valtion, EU:n ja monien sopimuksien taholta tullaan vaatimaan vastuullisuutta. Tämän vuoksi olisi järkevää aloittaa vastuullisuuden ja ekologisuuden lisääminen jo nyt, ennen kuin sitä on pakko lisätä. Jos siirtymä toteutetaan vasta pakon alla, se on todennäköisesti rumempi, kuin jos se aloitetaan jo nyt. Lisäksi toivon – ja uskon – että yhä useampi päättävissä elimissä toimiva henkilö ottaa jatkuvasti enemmän huomioon myös yhteistyöyritysten vastuullisuuden.

Tosiasia on myös se, että käytännössä ratkaisut ilmastonmuutokseen – ja moneen muuhun ongelmaan – ovat jo olemassa. Teknisesti ratkaisut eivät ole vaikeita, vaan ongelmaksi muodostuvat ihmisten asenteet ja niiden muokkaamisen vaikeus. Siksi on tärkeää, että joka ikinen pienikin yritys pyrkii lisäämään vastuullisuuttaan ja tiedottaa asiakkaita ja muita yrityksiä asiasta. Näin saadaan luotua ilmapiiri, joka vähitellen saa ihmisten, päättäjien ja kuluttajien asenteet muuttumaan. Vasta sitten teknisistä ratkaisuista on hyötyä.